Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie

Strona główna Aktualności O Szkole Dyżur wakacyjny Rekrutacja Dzwonki Album fotograficzny Opieka pedagogiczno - psychologiczna Polityka prywatności EPUAP Kontakt
 

Nawigacja

Nowoczesna edukacja wczesnoszkolna

Ogólnopolski Konkurs

 „NOWOCZESNA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA”

Nowoczesna_edukacja_wczesnoszkolne.docx

realizujemy w kl. 0-III

od 06.11.2017r. do 30.04.2018r.

koordynator – Dorota Matuszczak

 

Lp.

Zadanie

Działania

termin

odpowiedzialni

I.

 

Bezpieczne zachowanie

w szkole, w domu na ulicy.

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zajęcia ze Strażą Miejską,  Policją na temat bezpieczeństwa w domu

i w szkole.

XI 2017r.-

II 2018r.

Pedagog, psycholog, wychowawcy

kl. 0-III

Zajęcia praktyczne z ratownikiem medycznym – udzielanie pierwszej pomocy w praktyce.

II-III 2018r.

Wychowawcy

kl. II-III

Organizacja konkursu plastycznego

„ Jestem bezpieczny na drodze”

(kl. I-III)

I 2018r.

Opiekunowie Samorządu klas               0-III

Turniej wiedzy „Znam znaki drogowe” (kl. II-III)

III 2018r.

Wychowawcy klas II, III

Udział nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w programie edukacyjnym WOŚP „Ratujemy i uczymy ratować”

XII 2017r.

I 2018r.

koordynator

konkursu,

2 chętnych nauczycieli edukacji wczesn.

II.

Szkolne Mistrzostwa w grach edukacyjnych dla kl. I-III

Organizacja Turnieju Gier Planszowych w kl. I-III.

XII 2017r.

Wychowawcy

kl. 0-III

Turniej szachowy dla uczniów

klas III.

XI 2017r.

Wychowawcy klas III

III.

 

Organizacja Dnia Talentu

w szkole.

Szkolny Przegląd Talentów wśród najmłodszych.

Dzień Pasji i zainteresowań uczniów.

II 2018r.

Opiekunowie Samorządu kl. 0-III, wychowawcy klas 0-III

Przygotowanie wystaw prac plastycznych uczniów

XII 2017r.

Wychowawcy klas    i wychowawcy świetlicy.

Organizacja zajęć i wycieczek rozwijających zainteresowania uczniów.

XI 2017r.-

IV 2018r.

Wychowawcy klas 0-III

IV.

 

Szkolne rozgrywki sportowe

O zdrowie dbam, bo ćwiczę sam- Mikołajki na sportowo!

XII 2017r.

Nauczyciele WF-u,

wychowawcy

kl. 0-III

Spotkanie ze sportowcem dla uczniów kl. I-III.

I 2018r.

Nauczyciele WF-u,

Wychowawcy klas 0-III.

V.

 

Czytanie łączy pokolenia.

Organizacja wspólnego czytania książek w kl. I- III.

I 2018r.- kl. 0-I

XI- XII 2017r.- kl. II-III

Wychowawcy klas 0-III we współpracy z rodzicami, dziadkami uczniów

Spotkania z autorami ciekawych książek dla dzieci. Głośne czytanie.

II- III 2018r.

Opiekunowie Samorządu klas              0-III

Konkurs plastyczny (kl. 0-I) i literacki (kl. II-III) „ Książka moim przyjacielem” ,

wystawa prac plastycznych uczniów.

III 2018r.

Wychowawcy klas.

Bibliotekarz szkolny.

Szkolny Dzień wspólnego czytania

III 2018r.

Samorząd klas                0-III, wychowawcy klas

Konkurs czytelniczy „”Wędrówka z legendą przez Polskę” (kl. III)

 

XI 2017r.

Wychowawcy klas III.

koordynator

VI.

Rozwijanie zainteresowań teatralnych uczniów.

 

Organizacja zajęć teatralnych „Spotkać teatr” dla uczniów klas 0-III

II-III 2018r.

Koordynator, wychowawcy klas

Wystawianie teatrzyku przez klasy     0-I na podstawie znanych bajek.

XI 2017r.- II 2018r.

Wychowawcy klas 0-I

Spotkanie z aktorem/ reżyserem teatralnym .

I-IV 2018r.

Samorząd kl. I-III

Wycieczki do  teatru.

cały rok

wychowawcy klas

Dzień Postaci z Bajek

II 2018r.

wychowawcy klas

VII.

Zimowy spacer po Bielanach

Konkurs plastyczny dla klas 0-I,

Konkurs fotograficzny, literacki- dla klas II- III

I-II 2018r.

Wychowawcy klas 0-III, koordynator

Wystawa prac plastycznych                           i fotograficznych

II 2018r.

Wychowawcy               kl. 0-III, wychowawcy świetlicy

VIII.

Ja w przyszłości. Jaki zawód chciałbym wykonywać?

Przegląd wymarzonych zawodów- prezentacja uczniów klas 0-III.

 

IV 2018r.

Opiekunowie Samorządu, wychowawcy klas 0-III

Spotkania z osobami reprezentującymi różne zawody.

(każda klasa jedno spotkanie)

IV 2018r.

Wychowawcy klas

Mój wymarzony zawód-

konkurs plastyczny (kl. 0-I),

konkurs literacki kl. II-III)

III-IV 2018r.

Wychowawcy klas 0-III

IX.

Tolerancja na co dzień.

Pogadanki  w klasach 0-III na temat tolerancji.

XI 2017r.

Pedagog, psycholog, wychowawcy klas

Międzynarodowy Dzień Tolerancji w szkole- wykonanie plakatu na temat:

„Jesteśmy tolerancyjni”

 

16 XI 2017r.

Wychowawcy klas

0-III

Konkurs literacki „Człowiek tolerancyjny czyli jaki….? (kl. 3)- plakat

XI 2017r.

Wychowawcy klas

III

X.

Wakacyjne podróże

Pogadanki z uczniami w klasach na temat sposobów podróżowania w czasie wakacji/ ferii zimowych

IX 2017r.

I 2018r.

Wychowawcy klas 0-III

Wykonanie klasowej makiety-

„Podróżujemy po Polsce”

I 2018r.

Wychowawcy klas 0-III

 

____________________________________________________________________________________________

16 listopada 2017r. - Dzień Tolerancji w klasach 0-III

 

          Z tej okazji uczniowie klas 0-III uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez wychowawców na temat różnic między ludźmi: wygląd zewnętrzny, kolor skóry, ubiór; poglądy, cechy charakteru, sposób zachowania, stan zdrowia. Podczas rozmów prowadzonych z uczniami próbowaliśmy znaleźć odpowiedzi na pytania: Dlaczego ludzie się różnią?,  Co by było, gdybyśmy byli wszyscy tacy sami? Wspólnie wyjaśnialiśmy znaczenie słowa "tolerancja". Następnie uczniowie odgrywali scenki dramowe ukazujące postawy tolerancyjne wobec innych ludzi oraz towarzyszące im emocje.  Dzieci wypowiadały się kogo chciałyby wspierać i dlaczego?  Następnie każda z klas wykonała wspólnie plakat na temat tolerancji, co sprzyjało wymianie poglądów oraz integracji zespołów klasowych.

Oglądaliśmy też film o tolerancji „Urodziny Maćka”, który uzmysłowił i przypomniał dzieciom, że każdy ma prawo być inny i wyrażać własne poglądy.

A oto efekty pracy klas 0-III.

Dorota Matuszczak