Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie

Strona główna Aktualności O Szkole Dyżur wakacyjny Rekrutacja Dzwonki Album fotograficzny Opieka pedagogiczno - psychologiczna Oferty pracy EPUAP Kontakt
 

Nawigacja

Nowoczesna edukacja wczesnoszkolna

Ogólnopolski Konkurs

 „NOWOCZESNA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA”

Nowoczesna_edukacja_wczesnoszkolne.docx

realizujemy w kl. 0-III

od 06.11.2017r. do 30.04.2018r.

koordynator – Dorota Matuszczak

 

Lp.

Zadanie

Działania

termin

odpowiedzialni

I.

 

Bezpieczne zachowanie

w szkole, w domu na ulicy.

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zajęcia ze Strażą Miejską,  Policją na temat bezpieczeństwa w domu

i w szkole.

XI 2017r.-

II 2018r.

Pedagog, psycholog, wychowawcy

kl. 0-III

Zajęcia praktyczne z ratownikiem medycznym – udzielanie pierwszej pomocy w praktyce.

II-III 2018r.

Wychowawcy

kl. II-III

Organizacja konkursu plastycznego

„ Jestem bezpieczny na drodze”

(kl. I-III)

I 2018r.

Opiekunowie Samorządu klas               0-III

Turniej wiedzy „Znam znaki drogowe” (kl. II-III)

III 2018r.

Wychowawcy klas II, III

Udział nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w programie edukacyjnym WOŚP „Ratujemy i uczymy ratować”

XII 2017r.

I 2018r.

koordynator

konkursu,

2 chętnych nauczycieli edukacji wczesn.

II.

Szkolne Mistrzostwa w grach edukacyjnych dla kl. I-III

Organizacja Turnieju Gier Planszowych w kl. I-III.

XII 2017r.

Wychowawcy

kl. 0-III

Turniej szachowy dla uczniów

klas III.

XI 2017r.

Wychowawcy klas III

III.

 

Organizacja Dnia Talentu

w szkole.

Szkolny Przegląd Talentów wśród najmłodszych.

Dzień Pasji i zainteresowań uczniów.

II 2018r.

Opiekunowie Samorządu kl. 0-III, wychowawcy klas 0-III

Przygotowanie wystaw prac plastycznych uczniów

XII 2017r.

Wychowawcy klas    i wychowawcy świetlicy.

Organizacja zajęć i wycieczek rozwijających zainteresowania uczniów.

XI 2017r.-

IV 2018r.

Wychowawcy klas 0-III

IV.

 

Szkolne rozgrywki sportowe

O zdrowie dbam, bo ćwiczę sam- Mikołajki na sportowo!

XII 2017r.

Nauczyciele WF-u,

wychowawcy

kl. 0-III

Spotkanie ze sportowcem dla uczniów kl. I-III.

I 2018r.

Nauczyciele WF-u,

Wychowawcy klas 0-III.

V.

 

Czytanie łączy pokolenia.

Organizacja wspólnego czytania książek w kl. I- III.

I 2018r.- kl. 0-I

XI- XII 2017r.- kl. II-III

Wychowawcy klas 0-III we współpracy z rodzicami, dziadkami uczniów

Spotkania z autorami ciekawych książek dla dzieci. Głośne czytanie.

II- III 2018r.

Opiekunowie Samorządu klas              0-III

Konkurs plastyczny (kl. 0-I) i literacki (kl. II-III) „ Książka moim przyjacielem” ,

wystawa prac plastycznych uczniów.

III 2018r.

Wychowawcy klas.

Bibliotekarz szkolny.

Szkolny Dzień wspólnego czytania

III 2018r.

Samorząd klas                0-III, wychowawcy klas

Konkurs czytelniczy „”Wędrówka z legendą przez Polskę” (kl. III)

 

XI 2017r.

Wychowawcy klas III.

koordynator

VI.

Rozwijanie zainteresowań teatralnych uczniów.

 

Organizacja zajęć teatralnych „Spotkać teatr” dla uczniów klas 0-III

II-III 2018r.

Koordynator, wychowawcy klas

Wystawianie teatrzyku przez klasy     0-I na podstawie znanych bajek.

XI 2017r.- II 2018r.

Wychowawcy klas 0-I

Spotkanie z aktorem/ reżyserem teatralnym .

I-IV 2018r.

Samorząd kl. I-III

Wycieczki do  teatru.

cały rok

wychowawcy klas

Dzień Postaci z Bajek

II 2018r.

wychowawcy klas

VII.

Zimowy spacer po Bielanach

Konkurs plastyczny dla klas 0-I,

Konkurs fotograficzny, literacki- dla klas II- III

I-II 2018r.

Wychowawcy klas 0-III, koordynator

Wystawa prac plastycznych                           i fotograficznych

II 2018r.

Wychowawcy               kl. 0-III, wychowawcy świetlicy

VIII.

Ja w przyszłości. Jaki zawód chciałbym wykonywać?

Przegląd wymarzonych zawodów- prezentacja uczniów klas 0-III.

 

IV 2018r.

Opiekunowie Samorządu, wychowawcy klas 0-III

Spotkania z osobami reprezentującymi różne zawody.

(każda klasa jedno spotkanie)

IV 2018r.

Wychowawcy klas

Mój wymarzony zawód-

konkurs plastyczny (kl. 0-I),

konkurs literacki kl. II-III)

III-IV 2018r.

Wychowawcy klas 0-III

IX.

Tolerancja na co dzień.

Pogadanki  w klasach 0-III na temat tolerancji.

XI 2017r.

Pedagog, psycholog, wychowawcy klas

Międzynarodowy Dzień Tolerancji w szkole- wykonanie plakatu na temat:

„Jesteśmy tolerancyjni”

 

16 XI 2017r.

Wychowawcy klas

0-III

Konkurs literacki „Człowiek tolerancyjny czyli jaki….? (kl. 3)- plakat

XI 2017r.

Wychowawcy klas

III

X.

Wakacyjne podróże

Pogadanki z uczniami w klasach na temat sposobów podróżowania w czasie wakacji/ ferii zimowych

IX 2017r.

I 2018r.

Wychowawcy klas 0-III

Wykonanie klasowej makiety-

„Podróżujemy po Polsce”

I 2018r.

Wychowawcy klas 0-III