Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie

Strona główna Aktualności O Szkole Dyżur wakacyjny Rekrutacja Dzwonki Album fotograficzny Opieka pedagogiczno - psychologiczna Polityka prywatności EPUAP Kontakt
 

Nawigacja

Wolontariat

Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada,   lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
                Jan Paweł IIPlan pracy wolontariatu szkolnego w roku szkolnym 2018/2019:Cele główne:
1) uwrażliwianie uczniów SP 133 na potrzeby innych;
2) ukazywanie sensu pomagania innym;
3) rozbudzanie empatii;
4) poszerzanie wiedzy o idei wolontariatu.

Formy realizacji zamierzonych celów:

Organizowanie pomocy i akcji o charakterze wolontaryjnym w klasie/szkole/środowisku lokalnym/ włączenie się w akcje ogólnopolskie.

Współpraca z Fundacją „ŚWIAT NA TAK”.

Postanie Szkolnego „KLUBU OŚMIU”.


Planowane działania:

- zbiórka nakrętek na wybrany szczegółowy cel;

- zbiórka złotych monet- akcja „Gorączka Złota- Detektyw Grosik”  pod patronatem PCK;

- włączenie się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy;

- akcje we współpracy z Fundacją „ŚWIAT NA TAK” (zbiórka artykułów szkolnych, paczek świątecznych);

 

- włączenie się w akcje Misjonarzy Werbistów („Klucz do Nieba”/ „Komórka na misje”)

- zbiórka makulatury;

- propagowanie wolontariatu klasowego (wewnątrzklasowa pomoc koleżeńska dla uczniów mających problemy w nauce).Plan pracy wolontariatu szkolnego ma charakter otwarty i jest dokumentem żywym, mogącym ulec modyfikacjom w zależności od pojawiających się potrzeb i nowych inicjatyw.

 

Publikowanie informacji o prowadzonych akcjach oraz ich podsumowaniu będzie odbywało się za pośrednictwem Dziennika Librus oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Wolontariat.
 

Opiekunowie wolontariatu szkolnego:

Anna Guzowska

Emilia Gadomska