Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie

Strona główna Aktualności O Szkole Dyżur wakacyjny Rekrutacja Dzwonki Album fotograficzny Opieka pedagogiczno - psychologiczna Polityka prywatności EPUAP Kontakt
 

Nawigacja

WolontariatCzłowiek jest wielki nie przez to,
co posiada,   lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
                Jan Paweł II

 Plan pracy wolontariatu szkolnego w roku szkolnym 2017/2018:Cele główne:
1) uwrażliwianie uczniów SP 133 na potrzeby innych
2) ukazywanie sensu pomagania innym
3) rozbudzanie empatii
4) poszerzanie wiedzy o idei wolontariatu

Formy realizacji zamierzonych celów:

Organizowanie pomocy i akcji o charakterze wolontaryjnym w klasie/szkole/środowisku lokalnym/ włączenie się w akcje ogólnopolskie.


Planowane działania:

- zbiórka nakrętek na wybrany szczegółowy cel

- zbiórka złotych monet- akcja „Gorączka Złota-Detektyw Grosik”  pod patronatem PCK

- włączenie się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

- akcja „Szlachetna Paczka”

- zbiórka produktów dla Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci

- zbiórka makulatury

- propagowanie wolontariatu klasowego (wewnątrzklasowa pomoc koleżeńska dla uczniów mających problemy w nauce)


Plan pracy wolontariatu szkolnego ma charakter otwarty i jest dokumentem żywym mogącym ulec modyfikacjom w zależności od pojawiających się potrzeb i nowych inicjatyw.


 

Publikowanie informacji o prowadzonych akcjach oraz ich podsumowaniu będzie odbywało się za pośrednictwem Dziennika Librus oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Wolontariat.