Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie

Strona główna Aktualności O Szkole Dyżur wakacyjny Rekrutacja Dzwonki Album fotograficzny Opieka pedagogiczno - psychologiczna Oferty pracy EPUAP Kontakt
 

Nawigacja

Opłaty miesięczne

KLASA 0

CENNIK POSIŁKÓW - STYCZEŃ 2018 (ABONAMENT)

W czasie ferii zimowych w dniach 15-26 stycznia 2018r. dla dzieci z oddziałów przedszkolnychbędzie pełniony dyżur – proszę wnosić opłatę za odpowiednią liczbę dni.

 

Z DYŻUREM

Ceny brutto w PLN

Cena jednostkowa

Liczba dni

Razem 

I zestaw: zupa

1,50

22

33

II zestaw: drugie danie + kompot

6,50

22

143

III zestaw: zupa + drugie danie + kompot

7,40

22

162,80

IV zestaw: pełne wyżywienie

(śniadanie+ zupa + drugie danie+ kompot + podwieczorek)

11,40

22

250,80

Śniadania

2,00

22

44

Podwieczorek

2,00

22

44

 

BEZ DYŻURU

Ceny brutto w PLN

Cena jednostkowa

Liczba dni

Razem 

I zestaw: zupa

1,50

12

18

II zestaw: drugie danie + kompot

6,50

12

78

III zestaw: zupa + drugie danie + kompot

7,40

12

88,80

IV zestaw: pełne wyżywienie

(śniadanie+ zupa + drugie danie+ kompot + podwieczorek)

11,40

12

136,80

Śniadania

2,00

12

24

Podwieczorek

2,00

12

24

 

KLASA I-VIII

CENNIK POSIŁKÓW - STYCZEŃ 2018 (ABONAMENT)

Ceny brutto w PLN

Cena jednostkowa

Liczba dni

Razem 

I zestaw: zupa

1,50

12

18

II zestaw: drugie danie + kompot

6,50

12

78

III zestaw: zupa + drugie danie + kompot

7,40

12

88,80

 

Ceny posiłków kupowanych pojedynczo:

Ceny brutto w PLN

Cena jednostkowa

I zestaw: zupa

2,00

II zestaw: drugie danie + kompot

7,00

III zestaw: zupa + drugie danie + kompot

9,00

 

UWAGA!

Obiady pojedyńcze można wykupić jedynie do godziny 9.00

 

Informacje

WAŻNE!                                         

  Uprzejmie prosimy o szczegółowe wypełnienie wszystkich punktów Deklaracji. Deklaracje, w których brak będzie danych kontaktowych, nie będą uznane. 

Deklaracja_klasy_0.doc

Deklaracja_klasy_I-VIII.doc

 

 

Wypełnione deklaracje przyjmujemy w stołówce. Zmian w deklarowanych posiłkach można dokonywać na nowy miesiąc, przed jego rozpoczęciem, wyłącznie w formie pisemnej (e-mail)

 

obiady.sp133@gmail.com

W innym przypadku będziemy nadal przygotowywać posiłki zgodnie z deklaracją, co wiąże się z koniecznością zapłaty.

 Nieobecności prosimy zgłaszać dzień wcześniej sms pod nr telefonu:   531 189 881

lub drogą mailową:  obiady.sp133@gmail.com

W przypadkach nagłych chorób możliwe jest odwołanie posiłku w godzinach 7.00- 8.30  sms pod nr telefonu: 

531 189 881

 

Przy zgłoszeniu proszę podać następujące informacje:

Imię i nazwisko dziecka, klasa oraz dni nieobecności dziecka.

Zmiany i nieobecności niezgłoszone w terminie nie będą odliczane .

 

W ofercie abonamentowej dostępne są 4 zestawy:

- I zestaw: zupa -cena jednostkowa  1,50 PLN

- II zestaw: drugie danie + kompot-cena jednostkowa  6,50 PLN

 - III zestaw: zupa + drugie danie + kompot-cena jednostkowa  7,40 PLN

 

Dodatkowo dla dzieci 6-letnich (oddziały przedszkolne ) dostępne są również  śniadania

i podwieczorki.

- IV zestaw: pełne wyżywienie (śniadanie+ zupa + drugie danie + kompot + podwieczorek)  -cena jednostkowa  11,40 PL

 

Opłaty za posiłki należy dokonywać osobiście w placówce lub wpłatą na konto, do ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego okres korzystania z posiłków

 

Usługi Gastronomiczne

Janusz Kacprzak

Ul. Antoniego Fontany 3, 01-835 Warszawa

Nr:  78 1050 1054 1000 0091 0254 3429

 

Wpłaty za posiłki przyjmowane będą na terenie szkoły w stołówce w dniach (gotówka) :

ŚRODA           ( 03.01.2018 r.)                      8.00 – 10.00

 

CZWARTEK    ( 04.01.2018 r. )                   14.00 – 16,30

PIĄTEK            (05.01.2018 r. )                     8.00 – 10.00

 

(tylko w terminach przyjmowania wpłat za posiłki)