Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie

Strona główna Aktualności O Szkole Dyżur wakacyjny Rekrutacja Dzwonki Album fotograficzny Opieka pedagogiczno - psychologiczna Polityka prywatności EPUAP Kontakt
 

Nawigacja

Duży samorząd

Nagłówek

DUŻY SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

Opiekunowie samorządu:

Aneta Mikulska

Jarosław Popik

 

Przewodniczący samorządu uczniowskiego

Stanisław Wiśniewski

 

Z-ca przewodniczącego samorządu uczniowskiego

Maria Górska , Wiktor Pawlik

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas IV- VII

w  Szkole Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego

w Warszawie na rok szkolny 2018/2019

 

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;
 • Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich.
 • Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych.
 • Wdrażanie podstawowych zasad wychowania.
 • Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.
 • Poznawanie tradycji regionalnych.
 • Rozwój zainteresowań.
 • Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.
 • Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności.
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.

 

Założenia na rok szkolny 2018/2019

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
 • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

 

Akcje Samorządu Uczniowskiego prowadzone przez cały rok:

 • Akcja „Szczęśliwy Numerek”
 • Uwalniamy książki, czyli bookcrossing w naszej szkole! II piętro
 • Kawiarenka-podczas zebrań z zebraniami (akcja zarobkowa na potrzeby SU)
 • Kiermasze świąteczne (akcja zarobkowa na potrzeby SU)
 • Apele porządkowe – w razie potrzeb.
 • W każdym miesiącu „Kolorowa 13-nastka”

 

Działalność SU  wg opracowanego planu pracy:

 

Termin realizacji

 

Planowane zadania

WRZESIEŃ

1. Wybór do S.U. Opracowanie planu pracy samorządu przydzielenie zadań

 • wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy
 • określenie planu pracy wybór uczniów do sekcji
 • Ułożenie planu pracy z uwzględnieniem:

a)  wniosków z posiedzeń Rady Pedagogicznej

b)     Regulaminu SU

c)      Programu wychowawczego szkoły

d)     Obowiązujących zarządzeń i ustaw MEN

 • wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy
 • ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji
 • przedstawienie planu pracy S.U. Dyrekcji Szkoły

 

2.Szczęśliwy numerek zasady losowania.

 • przypomnienie regulaminu wybierania ,,szczęśliwego numerka”

 

3.Dzień Chłopaka 30.09.18r- konkurs na najsympatyczniejszego ucznia.

 • przygotowanie przez dziewczęta życzeń dla swoich kolegów (nagranie filmików)
 • przekazanie życzeń dla chłopców
 • dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka

PAŹDZIERNIK

 • 7.10.17 r Światowy Dzień Uśmiechu

obdarowanie każdego wchodzącego do szkoły naklejką z uśmiechem ☺

 

 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej
  - przygotowanie życzeń

        - galeria portretów nauczycieli

 

 • Dzień Życzliwości

LISTOPAD

 

 

 • Światowy Dzień Pluszowego Misia

 

 • Zorganizowanie dyskoteki Andrzejkowej i kącika wróżb

 


GRUDZIEŃ

 

 

 • Zorganizowanie akcji „Szkoła pełna Mikołajów”

 

 • Wspólne ubieranie szkolnej choinki (przedstawiciele klas IV-VII)
   

STYCZEŃ

 

 • Flash mob „Dzień z książką”.

 

 • 13.01.2018r Międzynarodowy Dzień Krawata i muszki
  Dzień  Szalonego Fotografa- konkurs na najciekawsze zdjęcie  z kolegami:

 

- każdy kto ubierze krawat lub muszkę w tym dniu nie będzie pytany i ominie go kartkówka 

- ogłoszenie konkursu na najciekawsze/najzabawniejsze/najbardziej zwariowane zdjęcie przedstawiające wszystkich fajnych przyjaciół/kolegów (zdjęcia wysłane zostaną drogą mailową i zaprezentowane podczas rozstrzygnięcia konkursu)

 

 • Apel podsumowujący I semestr:

                      - wręczenie nagród i dyplomów za                                konkursy i akcje, które odbyły się w I                              semestrze

            - przypomnienie o zasadach spędzania                bezpiecznych ferii

LUTY

 

 • Impreza Szkolne Walentynki
  - poczta walentynkowa
  - karnety walentynkowe

       -konkurs „Klasowe serce”

 

MARZEC

 

 • Dzień Kobiet

 

 • Organizacja Pierwszego Dnia Wiosny
  - Kolorowy Zawrót Głowy
  - poczęstunek dla uczniów „Wiosenne Słodkości”

   

KWIECIEŃ

 

 • Konkurs „Grzeczność na co dzień” akcja  kody QR

 

 • Komiks ekologiczny „Jestem w zgodzie z Planetą Ziemią”

 

MAJ

 • Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja- apel

 

 • Dzień Matki – konkurs SUPER MAMA - kartka z pamiętnika pt. „Jeden dzień z życia mamy” – wykonanie prac plastyczno-pisemnych;

 

 • Konkurs „Nauczyciel roku”

CZERWIEC

- Przeprowadzenie wśród społeczności szkolnej plebiscytu najlepszego organizatora i animatora życia szkolnego:

-Przedstawianie zasad oddawania głosów

-Przeprowadzenie plebiscytu oraz podsumowanie

 
 • Apel podsumowujący II semestr

- wręczenie nagród i dyplomów za konkursy i akcje, które odbyły się w II semestrze

            - przypomnienie o zasadach spędzania                           bezpiecznych        wakacji’

 
 • Podsumowanie pracy S.U. za rok szkolny 2017/2018
 

-podsumowanie działalności S.U. i przygotowanie sprawozdani

- opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny

 

 Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego