Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie

Strona główna Aktualności O Szkole Dyżur wakacyjny Rekrutacja Dzwonki Album fotograficzny Opieka pedagogiczno - psychologiczna Polityka prywatności EPUAP Kontakt
 

Nawigacja

Duży samorząd

Nagłówek

DUŻY SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

Opiekunowie samorządu:

Aneta Mikulska

Jarosław Popik

Monika Kowalska

 

Przewodniczący samorządu uczniowskiego

Pawlik Wiktor

 

Z-ca przewodniczącego samorządu uczniowskiego

- Ziółkowska Zuzanna

 

Członkowie samorządu uczniowskiego

- Skiba Franciszek

- Jędrzejczyk Filip

 

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas IV- VII

w  Szkole Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego

w Warszawie na rok szkolny 2017/2018

 

 

Lp.

 

Zadania

 

 Sposób realizacji

 

1.

Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w nowym roku szkolnym

1. Wybory samorządów klasowych. 

2. Uruchomienie działalności Samorządu Uczniowskiego.

Ułożenie planu pracy z uwzględnieniem:

a)  wniosków z posiedzeń Rady Pedagogicznej

b)     Regulaminu SU

c)      Programu wychowawczego szkoły

d)     Obowiązujących zarządzeń i ustaw MEN

e)     Propozycji uczniów (plany pracy sekcji).

 

3. Prowadzenie dokumentacji SU:

a)     zapisu protokołów zebrań SU

4. Przepływ informacji:

               a)     komunikaty ustne

               b)     radiowęzeł

               c)      tablica informacyjna na     pierwszym piętrze.

               d)      ogłoszenia w dzienniku elektronicznym Librus

 

2

Uczestnictwo w pracy szkoły.

Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania;

Dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole.

1.Uaktualnianie Regulaminu SU (w razie potrzeby).

 

2. Zapoznanie się z  regulaminem.

a)     praw i obowiązków ucznia

b)     wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

 

3.Współpraca SU z:

a)     dyrekcją szkoły

b)     pedagogiem szkolnym

c)      wychowawcami klas

d)     pracownikami obsługi i administracji

4. Działalność SU  wg opracowanego planu pracy:

 

CAŁY ROK SZKOLNY 2017/2018

 • Akcja „Szczęśliwy Numerek”
 • Uwalniamy książki, czyli bookcrossing w naszej szkole! II piętro
 • Kawiarenka-podczas zebrań z rodzicami (akcja zarobkowa na potrzeby SU)
 • Kiermasze świąteczne (akcja zarobkowa na potrzeby SU)
 • Apele porządkowe – w razie potrzeb.

 

 

PAŹDZIERNIK

 

 • Światowy Dzień Uśmiechu (ogłoszenie konkursu fotograficznego na najpiękniejszy uśmiech)
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej
  - przygotowanie życzeń

- galeria portretów nauczycieli

 • Dzień Życzliwości

 

 

LISTOPAD

 

 • Światowy Dzień Pluszowego Misia
 • Zorganizowanie dyskoteki Andrzejkowej i kącika wróżb

 


GRUDZIEŃ

 

 • Zorganizowanie akcji „Szkoła pełna Mikołajów”
 • Wspólne ubieranie szkolnej choinki (przedstawiciele klas IV-VII)

   

STYCZEŃ

 • Flash mob „Dzień z książką”.
 • Dzień Pozdrowień
 • Dzień Tolerancji

 

LUTY

 • Impreza Szkolne Walentynki
  - poczta walentynkowa
  - karnety walentynkowe

-konkurs „Klasowe serce”

 

MARZEC

 • Organizacja Pierwszego Dnia Wiosny
  - Kolorowy Zawrót Głowy
  - poczęstunek dla uczniów „Wiosenne Słodkości”

   

 

KWIECIEŃ

 •  Konkurs „Grzeczność na co dzień” akcja  kody QR
 • Komiks ekologiczny „Jestem w zgodzie z Planetą Ziemią”


MAJ

 • Dzień Matki – konkurs SUPER MAMA - kartka z pamiętnika pt. „Jeden dzień z życia mamy” – wykonanie prac plastyczno-pisemnych;
 • Konkurs „Nauczyciel na medal”
 • Konkurs „Kolega, koleżanka na 102”

 

5. Dbałość o ład i estetykę sal lekcyjnych, toalet i korytarzy.

6.Podejmowanie prac społecznych na rzecz klasy i szkoły.

7. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią.

 

 

3.

Edukacja zdrowotna i ekologiczna.

1. Dbałość o higienę osobistą, estetykę ubioru, właściwy wypoczynek.

2. Walka z nałogami – alkohol, nikotyna, narkotyki – prewencja.

3. Zapoznanie się z  problemami ekologii naszego regionu:

- Zbiórka makulatury

-zbiórka elektrosmieci

4. Współpraca SU  organizacjami ekologicznymi działającymi na terenie Warszawy.

          - udział w akcji „Sprzątanie Świata”

          - obchody „Dni Ziemi”.

5. Opieka nad otoczeniem szkoły. Dbanie o estetykę sal lekcyjnych

4.

Edukacja europejska; historia i kultura regionu

1.Poznanie podstawowych wiadomości o Unii Europejskiej.

2.Zorganizowanie „Dnia europejskiego”  w szkole

-konkurs wiedzy
-prezentacje państw
- współpraca z organizacjami d/s unii europejskiej

3.Poznanie

- elementów dziejów kultury regionalnej
- tradycji
- obyczajów
- muzyki
- zabytków

4.Udział w Bielańskim Dniu Zdrowego Żywienia

 

5.

Tworzenie ceremoniału szkolnego;

Kultywowanie tradycji.

1. Pasowanie na ucznia

- uroczyste ślubowanie uczniów klas I

2. Wybory do samorządów klasowych

3. Wybory do samorządu uczniowskiego

4. Wybory opiekunów  SU

5. Przydział czynności dla SU, poszczególnych sekcji

6. Udział w miejskich uroczystościach obchodów rocznic, świąt państwowych i lokalnych.

- wybuch II wojny światowej

              - odzyskanie niepodległości przez Polskę

              -Konstytucja 3 Maja

 

7. Uczenie szacunku dla symboli narodowych, państwowych i regionalnych.

8. Obchody Dnia Edukacji Narodowej

9. Kultywowanie tradycji świątecznych- Wigilie klasowe, „Jajeczko”

10. Pomoc ludziom chorym, biednym, słabym, starym, cierpiącym – współpraca z wolontariatem

 

6.

Integracja społeczności szkolnej;

Kształtowanie postawy społecznej, koleżeńskiej, opiekuńczej;

Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów.

1. Działalność rozrywkowa

a)     imprezy klasowe (wg planów wychowawców klas i samorządów klasowych)

b)     imprezy ogólnoszkolne

-          dyskoteki

-          Dzień Edukacji Narodowej

-          Bal karnawałowy

-          Walentynki

-          Dzień Wiosny

-          Dzień Dziecka, Dzień Dziecka na sportowo

-          Mikołajki szkolne, Mikołajki na sportowo

-          Piknik na pożegnanie lata

2. Losowanie „Szczęśliwego numerka”

3. Działalność artystyczna

a)     organizowanie konkursów plastycznych i wystawy prac

b)     konkursy wewnątrz i  międzyszkolne

4. Akcje charytatywne

a)     Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

b)     Zbiórka odzieży

c)      Zbiórka zabawek

5. Zbiorowe wyjścia na imprezy kulturalno – oświatowe (po uzgodnieniu z wychowawcami poszczególnych klas), projekcje filmów, spektakle.

6. Akcje zarobkowe na rzecz szkoły (np. aukcje prac)

 

 

 Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego