Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie

Strona główna Aktualności O Szkole Dyżur wakacyjny Rekrutacja Dzwonki Album fotograficzny Opieka pedagogiczno - psychologiczna Polityka prywatności EPUAP Kontakt
 

Nawigacja

Informacje

WAŻNE!                                         

  Uprzejmie prosimy o szczegółowe wypełnienie wszystkich punktów Deklaracji. Deklaracje, w których brak będzie danych kontaktowych, nie będą uznane. 

Deklaracja_klasy_0.doc

Deklaracja_klasy_I-VIII.doc

 

 

Wypełnione deklaracje przyjmujemy w stołówce. Zmian w deklarowanych posiłkach można dokonywać na nowy miesiąc, przed jego rozpoczęciem, wyłącznie w formie pisemnej (e-mail)

 

obiady.sp133@gmail.com

W innym przypadku będziemy nadal przygotowywać posiłki zgodnie z deklaracją, co wiąże się z koniecznością zapłaty.

 Nieobecności prosimy zgłaszać dzień wcześniej sms pod nr telefonu:   531 189 881

lub drogą mailową:  obiady.sp133@gmail.com

W przypadkach nagłych chorób możliwe jest odwołanie posiłku w godzinach 7.00- 8.30  sms pod nr telefonu: 

531 189 881

 

Przy zgłoszeniu proszę podać następujące informacje:

Imię i nazwisko dziecka, klasa oraz dni nieobecności dziecka.

Zmiany i nieobecności niezgłoszone w terminie nie będą odliczane .

 

W ofercie abonamentowej dostępne są 4 zestawy:

- I zestaw: zupa -cena jednostkowa  1,50 PLN

- II zestaw: drugie danie + kompot-cena jednostkowa  6,50 PLN

 - III zestaw: zupa + drugie danie + kompot-cena jednostkowa  7,40 PLN

 

Dodatkowo dla dzieci 6-letnich (oddziały przedszkolne ) dostępne są również  śniadania

i podwieczorki.

- IV zestaw: pełne wyżywienie (śniadanie+ zupa + drugie danie + kompot + podwieczorek)  -cena jednostkowa  11,40 PL

 

 

Opłaty za posiłki należy dokonywać osobiście w placówce lub wpłatą na konto, do ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego okres korzystania z posiłków

 

 

Usługi Gastronomiczne

Janusz Kacprzak

Ul. Antoniego Fontany 3, 01-835 Warszawa

Nr:  78 1050 1054 1000 0091 0254 3429

Uprzejmie prosimy o dokładne opisanie przelewu:

1. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

2. KLASA

3. NR ZESTAWU (I, II LUB III), ŚNIADANIA, PODWIECZORKI

4. ILOŚĆ DNI

5. MIESIĄC ZA KTÓRY JEST DOKONYWANA OPŁATA

 

 Brak wpłaty w podanym terminie może spowodować zawieszenie wydawania posiłków.

Aktualne informacje oraz bieżące menu publikowane będą na stronie szkoły.