• Z lekturą za pan brat

   • Zakres innowacji:
    Adresatami innowacji są uczniowie klasy 5. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny z możliwością jej kontynuowania do 8. klasy. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych na lekcjach języka polskiego w trakcie opracowywania lektury. Niniejsza innowacja ma na celu wdrażanie uczniów do rozwijania kompetencji czytelniczych. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do czytania książek i wzbogacania swojego warsztatu pracy.

    Cele szczegółowe:
    -Podniesienie poziomu czytelnictwa i motywacji do czytania;
    -Zachęcanie uczniów do przedstawiania treści lektur w zróżnicowany sposób;
    -Wzbogacania warsztatu pracy;
    -Wyrabianie nawyków systematyczności, terminowości, samodzielności;
    -Podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów;
    -Motywowanie do nauki;
    -Wykształcenie w uczniu przekonania o celowości podejmowanych działań w celu osiągnięcia sukcesu na egzaminie;
    -Rozwijanie kreatywności ucznia;
    -Zdobycie umiejętności redagowania notatek;
    -Dbanie o estetykę;
    -Zainteresowanie uczniów przedmiotem;
    -Przedstawienie treści lektur w ciekawy sposób, np. lapbooki.

    Paulina Falańczyk
    Joanna Mioduchowska

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@eduwarszawa.pl
   • jpopik@eduwarszawa.pl
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych