• Wolontariat

   • Człowiek jest wielki nie przez to,
    co posiada,   lecz przez to, kim jest;
    nie przez to, co ma,
    lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
                    Jan Paweł II

         Plan pracy wolontariatu szkolnego w roku szkolnym 2019/2020:    Cele główne:
    1) uwrażliwianie uczniów SP 133 na potrzeby innych;
    2) ukazywanie sensu pomagania innym;
    3) rozbudzanie empatii;
    4) poszerzanie wiedzy o idei wolontariatu.

    Formy realizacji zamierzonych celów:

    Organizowanie pomocy i akcji o charakterze wolontaryjnym w klasie/szkole/środowisku lokalnym/ włączenie się w akcje ogólnopolskie. 
    Współpraca z Fundacją „ŚWIAT NA TAK”. Postanie Szkolnego „KLUBU OŚMIU”.


    Planowane działania:
    - zbiórka nakrętek na wybrany szczegółowy cel;
    - zbiórka złotych monet- akcja „Gorączka Złota- Detektyw Grosik”  pod patronatem PCK;
    - włączenie się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy;
    - akcje we współpracy z Fundacją „ŚWIAT NA TAK” (zbiórka artykułów szkolnych, paczek świątecznych);

    - włączenie się w akcje Misjonarzy Werbistów („Klucz do Nieba”/ „Komórka na misje”)

    - zbiórka makulatury;
    - propagowanie wolontariatu klasowego (wewnątrzklasowa pomoc koleżeńska dla uczniów mających problemy w nauce).


    Plan pracy wolontariatu szkolnego ma charakter otwarty i jest dokumentem żywym, mogącym ulec modyfikacjom w zależności od pojawiających się potrzeb i nowych inicjatyw.
     

    Publikowanie informacji o prowadzonych akcjach oraz ich podsumowaniu będzie odbywało się za pośrednictwem Dziennika Librus oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Wolontariat.
     

    Opiekunowie wolontariatu szkolnego

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@edu.um.warszawa.pl
   • informatyksp133@gmail.com
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa
   • Michał Gasiński iodo@dbfobielany.waw.pl. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.
 • Galeria zdjęć

   brak danych