• Wolontariat

   • Człowiek jest wielki nie przez to,
    co posiada,   lecz przez to, kim jest;
    nie przez to, co ma,
    lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
                    Jan Paweł II

         Plan pracy wolontariatu szkolnego w roku szkolnym 2019/2020:    Cele główne:
    1) uwrażliwianie uczniów SP 133 na potrzeby innych;
    2) ukazywanie sensu pomagania innym;
    3) rozbudzanie empatii;
    4) poszerzanie wiedzy o idei wolontariatu.

    Formy realizacji zamierzonych celów:

    Organizowanie pomocy i akcji o charakterze wolontaryjnym w klasie/szkole/środowisku lokalnym/ włączenie się w akcje ogólnopolskie. 
    Współpraca z Fundacją „ŚWIAT NA TAK”. Postanie Szkolnego „KLUBU OŚMIU”.


    Planowane działania:
    - zbiórka nakrętek na wybrany szczegółowy cel;
    - zbiórka złotych monet- akcja „Gorączka Złota- Detektyw Grosik”  pod patronatem PCK;
    - włączenie się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy;
    - akcje we współpracy z Fundacją „ŚWIAT NA TAK” (zbiórka artykułów szkolnych, paczek świątecznych);

    - włączenie się w akcje Misjonarzy Werbistów („Klucz do Nieba”/ „Komórka na misje”)

    - zbiórka makulatury;
    - propagowanie wolontariatu klasowego (wewnątrzklasowa pomoc koleżeńska dla uczniów mających problemy w nauce).


    Plan pracy wolontariatu szkolnego ma charakter otwarty i jest dokumentem żywym, mogącym ulec modyfikacjom w zależności od pojawiających się potrzeb i nowych inicjatyw.
     

    Publikowanie informacji o prowadzonych akcjach oraz ich podsumowaniu będzie odbywało się za pośrednictwem Dziennika Librus oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Wolontariat.
     

    Opiekunowie wolontariatu szkolnego