• INNOWACJA „ETYKA XXI WIEKU”

    Innowacja polega na zastosowaniu programu komputerowego „Moc emocji” do realizacji wybranych zagadnień na przedmiocie etyka.
    To nowoczesny program przeznaczony do rozwijania najważniejszych kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci.
    Zasady prowadzenia zajęć w ramach programu oparte są na holenderskim programie edukacyjnym Goed Gedaan, są inspirowane także modelem Porozumienia Bez Przemocy
    M. B. Rosenberga, filozofią Dialogu Motywacyjnego oraz podejściem poznawczo-behawioralnym. Program realizuje cele określone w podstawie programowej w zakresie rozwoju emocjonalno-społecznego, podnosi stopień zaangażowania i aktywności dzieci dzięki lekcjom multimedialnym, podkreśla znaczenie relacji społecznych i dobrej komunikacji w rozwoju każdego ucznia.
    Lekcje z programem będą realizowane w klasach I, II i III przez cały rok szkolny.


    Cele innowacji:

    - rozwijanie umiejętności nabywania wiedzy z użyciem programu multimedialnego,

    - kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,

    - budowanie pozytywnego obrazu siebie,

    - zdolność radzenia sobie z emocjami własnymi i innych,

    - rozwój empatii,

    - kształcenie umiejętności funkcjonowania i współpracy w grupie,

    - kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów,

    - budowanie relacji,
     

    Spodziewane efekty:

    - rozwój umiejętności dbania o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo
    - podniesienie atrakcyjności lekcji etyki;
    - lepsze zrozumienie przez uczniów trudnych zagadnień poprzez umiejętne korzystanie
      z informacji pochodzących z mediów;
    - radzenie sobie z zagrożeniami w sieci;
    - integracja uczniów w wyniku pracy zespołowej z użyciem tablicy interaktywnej;


     
    nauczyciel wprowadzający innowację

    Danuta Rybusińska                          

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
   • sp133@eduwarszawa.pl
   • jpopik@eduwarszawa.pl
   • (22) 834 28 31
   • ul. Antoniego Fontany 3 01-835 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych